Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling

Het toepassen van zonne-energie bij gebiedsontwikkeling is niet een zaak van zoveel mogelijk zonnepanelen wegleggen. Heeft u een goed beeld van de vraag naar energie in het gebied en van mogelijk duurzaam aanbod: zon, wind, biomassa? Het gaat u immers om een geïntegreerde aanpak. Triple A Solar beschikt over de helicopterview om tot strategische en integrale ontwerpoplossingen te komen. Wij beschikken over de technische- en uitvoeringskennis van duurzame toepassingen zoals solar-installaties.

Triple A Solar is de regisseur die zorgt voor de verbinding met het gemeentebestuur, de ambtelijke organisatie en alle andere betrokken partijen.

Samen werken we aan een optimaal resultaat!