MKB daken

MKB daken

MKB-daken bieden goede kansen voor grootschalige opwekking van zonne-energie. De belasting op eindige energie stijgt snel. Als u nu niets doet betekent dit straks hogere kosten. Met een verantwoorde businesscase van Triple A Solar roepen we de kostenstijging een halt toe. Belangrijke voorwaarde is dat het dak groot genoeg om in eigen verbruik te voorzien. Voor ondernemingen met een grootverbruikers-aansluiting bestaat een aantrekkelijke subsidieregeling, SDE+. Leaseconstructies behoren tot de mogelijkheden. Het dak kan zelfs verhuurd worden.
Triple A Solar kent de juridische en fiscale hobbels, die nemen we om tot het beste resultaat voor u te komen. Natuurlijk stemmen we af met uw accountant!