• 02 mei
  Zonneweide Tegelen, Limburg

  Zonneweide Tegelen, Limburg

  Triple A Solar heeft opdracht gekregen voor het eerste zonneweide in Limburg, gelegen in Tegelen.
  Het betreffende stuk grond is aanvankelijk aangekocht om zowel bedrijfsgebouwen als mogelijk een tankstation te ontwikkelen. Daar door de jaren heen gebleken is dat dit (nog) niet mogelijk is vanwege o.a. vergunningen en de benodigde bestemmingsplanwijzigingen, is ervoor gekozen om het betreffende braakliggende terrein rendabel te maken.

  Daarnaast bestaat bij de grondeigenaren een toenemende interesse om maatschappelijk verantwoord en duurzaam te  ondernemen. Daarin past de realisatie van een zonneweide zeer zeker in de bedrijfsstrategie.

  Het betreffende perceel ligt momenteel zo’n 10 jaar braak. Het totale perceel wordt nu gescheiden door een openbare weg. Deze weg zal blijven. Aan één zijde loopt het spoor en aan de andere zijde een autosnelweg. De zonneweide zal daarom uit  twee gescheiden gebieden bestaan.

  De aanpak van Triple A Solar is gericht op het behalen van het maximale rendement van het project.

  Door beheerder Nieuws , ,