Zonneweides

Zonneweides

Uw grond ligt er verloren bij. Door krimp blijft de grond, eerder bestemd voor ontwikkeling, nu onbenut. Of uw boerenbedrijf stopt, de van oorsprong agrarische grond komt vrij. Triple A Solar laat deze gronden renderen door zonneweides aan te leggen. Maatschappelijk verantwoord en duurzaam. Natuurlijk heeft landschappelijke inpassing onze aandacht. Wij verzorgen voor u de bestemmingsplanwijziging, aanvraag bouwvergunning, overleg met de netwerkbeheerder, aanvraag subsidies en het programma van eisen. Op basis hiervan wordt de businesscase opgesteld. U wilt graag dat wij het verder regelen: contractvorming , juridische ondersteuning, van A tot Z? Doen we.

Triple A Solar maakt het mogelijk!